Goed nieuws! Na inspraak van GroeneDakenLeiden heeft de Leidse gemeenteraad gekozen voor een subsidiebedrag van € 25 per m². Het eerdere voorstel van de wethouder à 15 euro is verhoogd om meer inwoners over te halen een groen dak aan te leggen (zie hier). Dat betekent dat wij weer ‘full speed’ nieuwe daken kunnen aanleggen.

Leidsch Dagblad heeft hierover een kort artikel geschreven. In die krant binnenkort meer foto’s van mensen met hun eigen groene dak.

Comments are closed.