Informatie over groene daken

Wat is een groen dak

Een groen dak of begroeid dak is een verzamelnaam voor een sedum, gras-, mos- en kruidendak. Een sedumdak houdt met minimaal onderhoud zichzelf in stand en wordt daarom ook wel een extensief vegetatiedak genoemd.

Groene daken als ‘gewone’ tuinen met struiken en bomen zijn intensieve daktuinen; deze site beperkt zich echter tot daken van vnl. sedumbegroeiing.


Voordelen van een groen dak

Financieel
De tijd waarin je alleen duurzame, milieuvriendelijke investeringen deed omdat het ‘goed ‘ zou zijn, is voorbij. Het levert vandaag de dag ook geld op.  Veel duurzame investeringen zijn goed voor de portemonnee, die van jezelf en van de samenleving.

–      Een goede investering van je geld
–      Je energierekening gaat omlaag
–      Je dak gaat veel langer mee
–      De waarde van je huis gaat omhoog
–      Groene daken maken gezonder
–      Je draagt bij aan een duurzame toekomst
–      Je helpt de klimaatverandering te beperken

Meer informatie over voordelen van een groen dak vind je in Voordelen Groene Daken

Een goede onderbouwing kun je o.a. teruglezen in dit rapport.

Milieu
Groene daken beiden veel voordelen voor het milieu.  Belangrijk, aangezien het milieu steeds verder wordt aangetast en de klimaatverandering al is begonnen.  Het is van belang om de klimaatverandering niet te verergeren en een manier te vinden om met de veranderende weersomstandigheden om te gaan. Het weer zal extremer worden, en daar moeten we ons – al helemaal in het laag gelegen Nederland –  op voorbereiden.

De winst voor het milieu zijn:
–      Filtering/afvang van giftige stoffen/fijnstof/CO2
–      Verlaging van de druk op het rioolstelsel
–      Toename biodiversiteit
–      Geluidsdemping
–      Esthetische waarde

Tegen meeuwenoverlast
Meeuwen houden van warm en droog en nesten daarom niet graag op een groendak.


Kosten voor aanleg

Wat zijn de kosten per m² om een groen dak te kunnen aanleggen?
De kosten bedragen meestal tussen de 50 en 80 euro per m². De prijs per m² is van meerdere factoren afhankelijk:
* de grootte van het dak (50 euro is alleen haalbaar bij een flink oppervlak, bij woonhuizen kom je eerder in de buurt van 70 euro);
* of het groendak op een hoger gelegen of moeilijk bereikbaar dak komt te liggen (dan is veelal een kraan nodig wat de prijs omhoog drijft);
* of het een beetje schuin ligt (waardoor extra maatregelen nodig zijn);
* of je met buren een serie van daken in een keer laat aanleggen (waardoor de prijs omlaag gaat).

Voor een klein dak (bijv 8 m²) op het huis komt de prijs per m² al snel neer op 70 euro of meer.

Om een rekenvoorbeeld te geven van de kosten. Stel dat een groen dak voor een schuur van 5×6 meter wordt aangelegd voor 57 euro/m², dan kost dat normaliter zo’n 1700 euro. Bij een subsidie van 25 euro/m² betaal je nog maar  960 euro.


Aanleggen van een groen dak

Wat heb ik nodig om een groen dak te kunnen aanleggen?

Idealiter een plat dak. Een (niet te) schuin dank is eventueel ook mogelijk, maar vraagt soms wat aanpassingen en is iets duurder. De dakbedekking moet wortelwerend zijn, of anders brengen wij een wortelwerende folie aan.

Heeft mijn dak versteviging nodig?

Een dak dat met grind is bedekt is ook geschikt voor een groen dak. We komen altijd ter plekke naar de situatie kijken; bij twijfel wordt een zogenaamde constructeur benaderd om de toelaatbare belasting en draagkracht te berekenen.

Hoe wordt een groen dak opgebouwd?

De opbouw van een groen dak bestaat van onder naar boven uit een beschermdoek, drainagelaag, filterdoek, daktuinsubstraat en een sedum | kruidenbegroeiing. Dat ziet er bijvoorbeeld zo uit:

Kan ik een voorbeeld zien van hoe het uitziet?

Kom kijken bij ons daktuincentrum en kwekerij te Katwijk, 1e Mientlaan 11.  Sla op de N441 (richting Pan van Persijn) af naar Vliegveld Valkenburg / Soldaat van Oranje, en na 150 meter aan de rechterkant ziet u een ‘begroeide’ kas.


Mijn dak is behoorlijk oud. Moet ik die eerst vervangen?

Dat is zeker aan te bevelen. Wij zullen u hierin adviseren.

De kosten voor een nieuwe dakbedekking liggen tussen de 30 en 50 euro/m2. Er wordt dan meteen een wortelwerende dakbedekking aangebracht. Wij kunnen dit voor uw verzorgen.

De aanleg van een nieuw dak zou ook onder de subsidieregeling kunnen vallen als je huis hierdoor wordt geïsoleerd (en dus niet voor een schuur of carport).

Kan ik zelf een groen dak aanleggen?

Ja, dat kan.

Bij het daktuincentrum en kwekerij van Dirk Roosendaal zijn alle benodigde daktuinmaterialen voorradig, die je direct kan meenemen. Je krijgt tekst en uitleg, want er z’n diverse opbouwmogelijkheden en diverse  soorten sedums en kruiden e.d.

Met het eenvoudige DoeHetZelf systeem EasySedum gaat het helemaal snel en simpel, zie het instructiefilmpje van Universal Greenfields


Onderhoud van een groen dak

Wat moet je doen voor het onderhoud?
Een groen dak is onderhoudsarm. Voor het beste en mooiste resultaat:
–      Verwijder tweemaal per jaar ongewenste onkruiden en zaailingen van bomen en onkruiden uit de grindranden.
–      Maak de waterafvoer schoon.
–      Bemest het dak een keer per jaar met speciaal samengestelde meststof voor Sedum.

Wat zijn de kosten van het onderhoud als ik dit laat doen?
Ca. 1 à 2 euro per m².