Hier vind je een mooi overzicht over de voordelen en baten van een groen dak. Van universiteit Wageningen.

Comments are closed.